Fundacja Narodowego Dnia Życia

RODZINA - ŹRÓDŁO POSTAW I RELACJI

Parafrazując wypowiedź J.F. Kennedy'ego, nie pytaj, co Twoja wspólnota może zrobić dla ciebie, zapytaj, co Ty możesz zrobić dla niej, postanowiliśmy wyjść z przekazem i zaprosić Państwa do refleksji. Co każdy z nas, z osobna mógłby zrobić i jak przyczynić się swoją postawą, wkładem osobistym, aby tworzyć lepszą rzeczywistość?

Spośród różnych czynników, które wpływają na nasze zachowanie, nasze postawy odgrywają szczególne znaczenie. Postaw nie należy mylić z wrodzonymi jednostkowymi cechami, takim jak np. inteligencja czy temperament gdyż nie są bowiem czymś danym z natury, lecz czymś, co rozwija się w długim procesie kształtowania. To oznacza, że nad postawami można i należy pracować i na tym właśnie polega każdy proces wychowania, także samowychowania. Warto uświadomić sobie jak ważnym miejscem wychowania jest rola rodziny. Tutaj każdy z nas zdobywa swoje pierwsze doświadczenia, rozwija swoją indywidualność, osobowość i psychikę. Rodzina, to prawdziwa szkoła cnót i relacji społecznych.

I właśnie do tego zachęcamy w kampanii pod hasłem „Relacje, które łączą”. W jej kolejnych odsłonach wykorzystamy m. in. święta takie jak Dzień Praw Człowieka, Dzień Uśmiechu czy Dzień Życzliwości jako okazje do zadania sobie pytań o to, jacy jesteśmy. Zachęcamy do tego, by przyjrzeć się sobie, naszym więziom z najbliższymi, naszemu nastawieniu do otoczenia. A każdą z odpowiedzi potraktować jako szansę na to, by stawać się lepszymi niż jesteśmy.

Serdecznie Państwa zapraszamy do włączenia się w promocję poszczególnych Dni Kampanii której przekazy posłużą do stworzenia Vademecum Zacnego Człowieka!

 

Dni kampanii

21 wrzesień 2018
Życie w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa, to podstawowe prawo każdego człowieka – prawo ciągle łamane. Dzień pokoju,
szczegóły kampanii