Ogłoszenie o zamówieniu FN.ZP.11.2018.MK/Ogłoszenie wyników

28.09.2018

Zapytanie ofertowe z dnia 28 listopada 2018 r.

na świadczenie usługi w zakresie organizacji i logistyki 30 spotkań w ramach Projektu „Rodzina – Źródło Postaw i Życia”.

Zapytanie ofertowe FN.ZP.11.2018.MKZał nr 1 Formularz ofertowyZał nr 2 Oswiadczenie o braku powiązań z zamawiajacym  

 

---------------------------

Ogłoszenie wyników z dnia 03.12.2018

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu ofertowym dotyczącego wyboru wykonawcy na świadczenie uslugi w zakresie organizacji i logistyki 30 spotkań w ramach projektu „Rodzina źródło postaw i relacji” .

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym zawiadamiam iż na przedmiotowe postępowanie wpłynęła jedna oferta od niżej wymienionego oferenta:
 Events Box Jacek Branicki

ul. Kongresowa 5/7 lok. 54, 93-376 Łódź.


Oferta złożona przez firmę Events Box Jacek Branicki spełnia warunki określone przez zamawiającego.
Oferent zaproponował cenę mieszczącą się w szacunkowej wartości zamówienia.

Jacek Sapa – Prezes Fundacji