Ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu FN.ZP.11.2018.MK/Ogłoszenie wyników

28.09.2018
Zapytanie ofertowe z dnia 28 listopada 2018 r. na świadczenie usługi w zakresie organizacji i logistyki 30 spotkań w ramach Projektu
więcej

Ogłoszenie o zamówieniu/Unieważnienie postępowania nr FN.ZP.9.2018.MK.

10.10.2018
Warszawa, dnia 10 października 2018 r.   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Dotyczy postępowania
więcej

Ogłoszenie o zamówieniu /Zawiadomienie o zmianie/Modyfikacja SIWZ/Przedłużenie terminu/Unieważnienie postępowania - FN.ZP.3.2018.MK

22.10.2018
Warszawa, dnia 22 października 2018 r. Numer postępowania: FN.ZP.3.2018.MK   ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dot.: postępowania
więcej

Ogłoszenie o zamówieniu / zawiadomienie o wyborze - FN.ZP.8.2018.MK

18.09.2018
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11.09.2018r. udzielanym w procedurze przewidzianej dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi – przetargu nieograniczonym Ogłoszenie FN.ZP.8.2018.MK.
więcej

Ogłoszenie o zamówieniu / zawiadomienie o wyborze - FN.ZP.7.2018.MK

17.09.2018
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 07.09.2018r. udzielanym w procedurze przewidzianej dla zamówień na usługi społeczne – przetargu nieograniczonym Ogłoszenie FN.ZP.7.2018.MK.
więcej

Ogłoszenie o zamówieniu / zawiadomienie o wyborze - FN.ZP.5.2018.MK

17.09.2018
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31.08.2018 udzielanym w procedurze przewidzianej dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi – przetargu nieograniczonym Ogłoszenie Nr FN.ZP.5.2018.MK.
więcej

Ogłoszenie o zamówieniu / zawiadomienie o wyborze - FN.ZP.4.2018.MK

17.09.2018
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31.08.2018 udzielanym w procedurze przewidzianej dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi – przetargu nieograniczonym Ogłoszenie Nr FN.ZP.4.2018.MK.
więcej

Przetarg Nieograniczony / zawiadomienie o wyborze

31.07.2018
Przygotowanie, koncepcja i realizacja kreatywnej Kampanii informacyjno-promocyjnej „Rodzina – źródło postaw i relacji” oraz przeniesienie autorskich praw
więcej