Znaczna część Polaków deklaruje się jako społeczeństwo rodzinne; to właśnie takie wartości, jak ciepło domowego ogniska czy wsparcie bliskich są dla większości z nas miarą osobistego szczęścia i spełnienia. Jednocześnie lawinowo wzrasta liczba rozwodów i to przy coraz krótszym stażu małżeństwa. Coraz więcej młodych ludzi odkłada także moment założenia własnej rodziny w czasie, lub rezygnuje z niej w ogóle. 

Prowadzimy inicjatywy, których celem jest wskazanie zagrożeń dla rodziny i wypracowanie sposobów poradzenia sobie z nimi. Głównym założeniem tych działań jest przypomnienie wartości, które stanowią o sile rodziny. Poprzez podejmowane działania dążymy do odpowiedzi na pytanie o kondycję polskiej rodziny: w jaki sposób powinien być zbudowany ład społeczny, jakimi działaniami przywrócić prestiż rodzinie, co zrobić, żeby rodzina cieszyła się należytym szacunkiem.

 

 

Nasze wartości

Tradycja

Promujemy wartości rodzinne i postawy które pomagają lepiej żyć.

Wsparcie

Wspomagamy w funkcjonowaniu rodziny we współczesnym świecie.

Rozwój

Corocznie prowadzimy projekty i kampanie społeczne. 

Jacek Sapa

Pezes zarządu