Tulipany Narodowego Dnia Życia 2018

Tulipany Narodowego Dnia Życia to wyróżnienia dla zasłużonych, propagujących wartości, te przejawy aktywności społecznej, które przyczyniają się do budowy silnych więzi rodzinnych, wzmacniają rolę społeczną rodziny bądź jej pozycję ekonomiczną. Przyznawane są statuetki Tulipanów Narodowego Dnia Życia w następujących kategoriach: Dziennikarz, Inicjatywa Społeczna, Samorząd, Dzieło Kultury i Biznes.

Od 2010 roku Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia wyróżnia Tulipanami osoby i przedsięwzięcia prorodzinne. W tym roku laureatami Tulipanów zostali:

 

W kategorii Dziennikarz: Ks. Marek Gancarczyk

W kategorii Inicjatywa społeczna: Matka Prawnik Katarzyna Łodygowska

W kategorii Samorząd: Radna Miasta Tychów Ewa Węglarz

W kategorii Dzieło kultury: Centrum Kultury „Dobre Miejsce”

W kategorii Biznes zaangażowany społecznie: Lucjan Siwczyk firma Transcolor

Wyróżnienie specjalne: Ministerstwo Sprawiedliwości

 

Partner Główny Gali Tulipanów Narodowego Dnia Życia

1

 

Główny Sponsor

2

 

Patronat medialny Gali

1 2