Polska Szczęśliwych Rodzin

Polska Szczęśliwych Rodzin to początek wieloletniego programu wspierania współpracy pomiędzy organizacjami zajmującymi się polityką prorodzinną w Polsce.

W ramach Programu dążymy do zbudowania silnej społeczności Liderów Zmiany – czyli osób zajmujących się sprawami rodzin w instytucjach publicznych, w samorządach czy w organizacjach pozarządowych.

Chcemy postawić rodzinę w centrum uwagi naszej wspólnoty. Program będzie pomagał osobom zajmującym się rodziną na szczeblu ogólnokrajowym i lokalnym tworzyć rozwiązania, dzięki którym Polacy będą realizować swoje aspiracje w obszarze rodziny. Dla zdecydowanej większości naszych rodaków rodzina i dzieci to fundament osobistego poczucia szczęścia w życiu.

By wspomóc obecne i przyszłe polskie rodziny w realizacji tych aspiracji, instytucje i organizacje zajmujące się polityką prorodzinną muszą ze sobą sprawnie współpracować.

Program Polska Szczęśliwych Rodzin, działając w obszarze zmian społecznych dot. rodziny, instytucji prorodzinnych czy kultury współdziałania tychże organizacji, ma za zadanie przyczynić się do wsparcia polskich rodzin w stawianiu czoła codziennym wyzwaniom, z jakimi mierzy się współcześnie każda wspólnota.

Wszystkie nasze działania opierają się na postrzeganiu polityki prorodzinnej bardzo szeroko. Jej przejawem jest choćby budowa lokalnej drogi, która umożliwia rodzicom bezpieczne odwiezienie dziecka do szkoły.

Uważamy, że trzeba kompleksowo myśleć o działaniach dla rodzin. Z tego wynika potrzeba międzyorganizacyjnej współpracy między podmiotami zajmującymi się tak różnorodnymi aspektami naszego życia, ale także potrzeba zmiany sposobu komunikacji tematu rodziny.

W ramach Programu Polska Szczęśliwych Rodzin prowadzimy obecnie spotkania w wielu regionach Polski, spotykając się z liderami lokalnych instytucji i organizacji.


Więcej o Programie Polska Szczęśliwych Rodzin oraz o spotkaniach Liderów Zmiany będzie można już wkrótce przeczytać na stronie wwww.polskaszczesliwychrodzin.pl