Obchody Narodowego Dnia Życia 2021

Narodowy Dzień Życia 2021: “W Zasadzie, Życie!”

 

24 marca już po raz siedemnasty będziemy obchodzić Narodowy Dzień Życia.
Tegorocznym hasłem W Zasadzie, Życie! Fundacja Narodowego Dnia Życia zachęca przedstawicieli władz, mediów i organizacji pozarządowych do przypomnienia kilku zasad, ważnych dla naszej narodowej, lokalnej i rodzinnej wspólnoty.
Narodowy Dzień Życia to święto uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2004 roku. Jest dniem refleksji nad wartością życia i rodziny, która – jak wskazują liczne badania polskiego społeczeństwa – jest dla nas zdecydowanie najważniejsza i wręcz niezbędna do osiągnięcia szczęścia i osobistej satysfakcji z życia.
Fundacja Narodowego Dnia Życia zachęca więc do refleksji nad kilkoma fundamentalnymi zasadami, którymi warto kierować się w działaniach na rzecz naszych rodzin i naszej wspólnoty.
• Troska o zbudowanie wspólnoty solidarnej ze słabszymi, chorymi, gorzej sobie radzącymi nie jest możliwa bez powszechnego społecznie, ugruntowanego przekonania, że człowiekiem jest każdy, na każdym etapie życia, dotknięty każdym rodzajem choroby lub niepełnosprawności. Wobec tego będziemy wspierać każdego w uznaniu, przyjęciu i realizacji tych wartości. Tym jest CZŁOWIECZEŃSTWO i przynależna mu SOLIDARNOŚĆ.
• Każde ludzkie istnienie ma prawo do miłości i troski, która powinna wyrażać się poprzez zrozumienie, życzliwość i chęć niesienia pomocy. Każdy z nas ma obciążenia i wady genetyczne. Niektórzy, z powodu ich nagromadzenia i rodzaju są skazani na życie zależne od innych, lub szybką śmierć. Zależy nam wobec tego na upowszechnianiu tych praw i postaw, które służą codziennej odpowiedzialności każdego z nas za szczęście i los każdej takiej osoby, a szczególnie chorych dzieci i ich rodzin. Tym są PRAWA CZŁOWIEKA.
• Jednoczy nas troska o ludzi, a nie idee, dlatego odrzucamy ten rodzaj wolności, dla której fundamentem jest przeciwstawianie dobra kobiety dobru jej dziecka. Chcemy budować świat, w którym jednakowa troska o oboje będzie praktyczną realizacją zasady niewykluczania kogokolwiek, zaś wolność wyboru nigdy nie będzie oznaczała prawa do eliminacji jednostki słabszej rękami silniejszej, ale obie będą wybrane i zaopiekowane przez całą wspólnotę. Tym jest PRAWO WYBORU.
Warto, by w dniu Narodowego Dnia Życia zasady te - wynikające wprost z dziedzictwa naszej cywilizacji – wybrzmiewały w przekazach medialnych i deklaracjach tych, którzy mają siłę oddziaływania na inne osoby. Ponieważ W Zasadzie – Życie!