Narodowy Kongres Rodziny i Tulipany 2019

Poprzez tegoroczne hasło – Wspólnota wartości – podkreślamy jak ważne jest kształtowanie cnót i postaw obywatelskich takich jak: budowanie trwałych relacji, branie na siebie odpowiedzialności oraz angażowanie się w sprawy społeczności lokalnej i narodowej. Każdy z nas może być przykładem do naśladowania i pokazywać jak zmieniając siebie, można zmieniać świat.

Spośród różnych czynników wpływających na nasze zachowanie, nasze cnoty (i niestety także ich rewers – nasze wady) odgrywają szczególną rolę. Cnót nie należy mylić z wrodzonymi cechami, takim jak np. inteligencja czy temperament. Cnota nie jest bowiem czymś danym z natury, lecz czymś, co rozwija się w długim procesie kształtowania. Nad cnotami i postawami można i należy pracować. Na tym właśnie polega każdy proces wychowania, jak również – tak dzisiaj popularnego – rozwoju osobistego.

W procesie tym nie sposób pominąć roli rodziny. Jest ona prawdziwą szkołą cnót i relacji społecznych. Szkołą, która uczy poszanowania hierarchii, ducha służby, poczucia obowiązku, wzajemnej pomocy i solidarności, uczy sprawiedliwej rywalizacji, zmienności ról, podejmowania decyzji i ponoszenia za nie odpowiedzialności. Tutaj dziecko zdobywa swoje pierwsze doświadczenia, rozwija swoją indywidualność, osobowość i psychikę.

Zwracamy uwagę, że silna rodzina jest fundamentem społeczeństwa obywatelskiego. To w rodzinie wykuwa się kapitał społeczny osób, które w dorosłym życiu będą funkcjonowały we wspólnocie. Rodziny posiadają w sobie potencjał do tego, by wpływać na najbliższe otoczenie i zmieniać świat na lepszy. Rodzina odgrywa również olbrzymią rolę w podtrzymywaniu i przekazywaniu tożsamości lokalnej i narodowej. Identyfikacja z najbliższym otoczeniem, z funkcjonującymi tam specyficznymi wartościami, przywiązanie do symboli i miejsc stanowi bodziec do angażowania się w sprawy wspólnot: lokalnej, narodowej czy europejskiej.

 

 

                                                                                  tulip

Tulipany Narodowego Dnia Życia to wyróżnienia dla zasłużonych, propagujących wartości, te przejawy aktywności społecznej, które przyczyniają się do budowy silnych więzi rodzinnych, wzmacniają rolę społeczną rodziny bądź jej pozycję ekonomiczną. Przyznawane są statuetki Tulipanów Narodowego Dnia Życia w następujących kategoriach: Dziennikarz, Inicjatywa Społeczna, Samorząd, Dzieło Kultury i Biznes.

W tym roku lauretami Tulipanów  zostali, którym serdecznie gratulujemy: 

 

W kategorii Dziennikarz: Franciszek Kucharczak

W kategorii Inicjatywa społeczna: Fundacja Javani

W kategorii Samorząd: Sokołów Małopolski, Burmistrz Andrzej Ożóg

W kategorii Dzieło kultury: Program TVP Ocaleni, Twórca Rafał Porzeziński

W kategorii Biznes zaangażowany społecznie : Grupa Mo

 

 • Jacek SapaJacek Sapa
  Prezes Fundacji NDŻ
 • Paweł WolińskiPaweł Woliński
  Prezes Fundacji Citizen.go  
 • Mikołaj Pawlak  Mikołaj Pawlak
  Rzecznik Praw Dziecka   
 • Wojciech RoszkowskiProf. Wojciech Roszkowski 
 • Piotr Trudnowski Piotr Trudnowski
  Prezes Klubu Jagiellońskiego
 • Elżbieta RumanElżbieta Ruman
  Prezes Stowarzyszenia SDP
 • Piotr BAronTomasz Baran, Ariadna
   
 •  
   
 

Narodowy Kongres Rodziny 23 maja 2019

Program

1. Rejestracja uczestników 9.00 – 10.00

2. Otwarcie Kongresu 10.00 – 10.20

Wystąpienia Patronów Kongresu

3. Wartości we wspólnocie narodowej – wczoraj i dziś; 10.20 – 11.05

Prof. Wojciech Roszkowski

Rozdanie Tulipanów Narodowego Dnia Życia 11.05 – 11.35

4. Cywilizacyjno – kulturowy wymiar wartości w systemie państwowo – prawnym; 11.35 – 11.55

Mikołaj Pawlak – Rzecznik Praw Dziecka

 

Przerwa kawowa 11.55 – 12.30

 

5. Wspólnota – czy społeczeństwo polskie jeszcze łączą wartości?  12.30 – 13.15

Piotr Trudnowski – prezes Klubu Jagielońskiego

Tomasz Baran – panel badawczy Ariadna

6. Jakie wartości budujące wspólnotę przekazują media? – pod auspicjami SDP 13.15 – 13.50

Elżbieta Ruman

7. Aktywność społeczna na rzecz wartości w życiu społecznym

– gospodarz tematu NGO’s Citizen.go 13.50 – 14.35

Paweł Woliński – Citizen.go

Jacek Sapa - FNDŻ

 

 

*organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie

Patronat Honorowy

 

   Logo PRM     

Logo RPD