Narodowy Kongres Rodziny 2020

Szanowni Państwo,
z związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa i wprowadzonymi przez Główny Inspektorat Sanitarny zaleceniami unikania kontaktów w dużych skupiskach ludzkich oraz wydanymi przez wojewodów zakazami dotyczącymi m.in. organizacji imprez masowych jesteśmy zmuszeni odwołać VI Narodowy Kongres Rodziny, który miał się odbyć na PGE Narodowy w dniach 24-25 marca 2020 r.

Kiedy tylko pojawi się taka możliwość, zostanie wyznaczony nowy termin Kongresu.

Zespół Fundacji NDŻ

 

 

Narodowy Kongres Rodziny jest doskonałą okazją do spotkania reprezentantów instytucji państwowych, samorządowych, ludzi nauki oraz organizacji pozarządowych, dla których temat funkcjonowania rodziny w Polsce jest ważny. Pragną włączyć się w debatę o rodzinie oraz chcą kreować politykę prorodzinną w społecznościach lokalnych. Uważamy że należy wzmacniać tradycyjne miejsce i rolę rodziny w społeczeństwie i państwie.

Podstawowym warunkiem efektywnego wypełniania funkcji przez rodzinę jest stworzenie takiego otoczenia – kulturowego, prawnego i ekonomicznego – w którym mogłaby ona swobodnie realizować swoje potrzeby oraz kształtować cnoty i rozwijać talenty osób ją tworzących.

Hasło tegorocznego  VI Narodowego Kongresu Rodziny brzmi: „Nasze rodziny, nasze dzieci, nasza przyszłość” - to przypominanie prawd nieuświadomionych, że rodzina to miejsce kształtowania wrażliwości, troski, życzliwości, odpowiedzialności, odwagi, męstwa, aktywności i wielu innych cnót i postaw, które przekazywane z pokolenia na pokolenie tworzą silną społeczność wolnych, szczęśliwych i odpowiedzialnych Polaków – silny Naród. Podczas prac Narodowego Kongresu Rodziny będziemy poruszać zagadnienia, które wymagają szczególnej uwagi w pozycji rodziny w państwie, jak np: troska instytucji publicznych m.in. samorządowych o funkcjonowanie rodziny czy odpowiedzialność obywatelska o wspólnotę polskich rodzin.

Podsumowaniem prac Kongresu będzie zebranie postulatów oraz omówienie planu działania środowisk prorodzinnych.

Jesteśmy przekonani, że zaprezentowane wystąpienia ubogacą wiedzę i zainspirują do podjęcia konkretnych działań przedstawicieli jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych oraz wszystkie osoby, którym na sercu leży poprawa sytuacji polskiej rodziny.

 

Zapraszamy do zgłaszania swojego uczestnictwa, formularz znajduje się na stronie kongresu www.kongresrodziny.pl

 

Narodowy Kongres Rodziny 

24-25.03.2020

Stadion Narodowy

„ Nasze rodziny, nasze dzieci, nasza przyszłość”

Dzień I

9.00 – 10.00 rejestracja uczestników – serwis kawowy na rozpoczęcie

10.00 – 10.30

Blok I – otwarcie Kongresu, wystąpienia organizatorów i patrona Honorowego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

10.30 – 12.30

Blok II w panelu pt. „Rodzina realia i przyszłość” udział wezmą: przedstawiciele ministerstwa: Rodziny, pracy i polityki społecznej; Edukacji narodowej; Zdrowia; pełnomocnik Rządu ds. polityki demograficznej; przedstawiciele Rady Rodziny oraz goście z zagranicy

12.30 – 13.15 Przerwa obiadowa – serwis kawowy dla uczestników, obiad VIP

13.15 – 15.00

Blok III w panelu pt. „ Samorząd dla Rodziny” udział wezmą: m.in. Kordian Kolbiarz burmistrz Nysy, Paweł Woliński – inicjatywa „Strategia dla Rodziny”

15.00 – 15.20 Przerwa kawowa

15.20 – 16.00

Blok IV w panelu pt. „Czy wolność zagraża rodzinie” udział wezmą: Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, pełnomocnik Rządu ds. praw człowieka Marcin Warchoł oraz Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar

Zakończenie 16.00

Dzień II

9.00 – 10.00 rejestracja uczestników – serwis kawowy na rozpoczęcie

10.00 – 10.30

Blok I otwarcie II dnia Kongresu, wystąpienia organizatorów i patronów Honorowych

10.30 – 12.30

Blok II „Strategia dla Rodziny” – przedstawienie założeń programu x. Przemysław Drąg, Paweł Woliński, Jacek Sapa,

12.30 – 13.15 Przerwa obiadowa – serwis kawowy dla uczestników, obiad VIP

13.15 – 15.15

Blok III „ Rodzino czas na działanie” dyskusja nt strategii dla rodziny z udziałem m.in.: RPD, przedstawicieli Rady Rodziny i ngo’sów

Zakończenie 15.15

 

*organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie