Narodowy Kongres Rodziny – „Niepodległa, Rodzinna”

Hasło tegorocznego Kongresu „Niepodległa, Rodzinna” - to przypomnienie prawd nieuświadomionych, że rodzina to miejsce budowania bezpieczeństwa, przedsiębiorczości, odpowiedzialności, odwagi, męstwa, aktywności społecznej i wielu innych cnót, które tworzą silną społeczność obywatelską – silny Naród. Podczas prac Narodowego Kongresu Rodziny poruszać będziemy zagadnienia takie jak wartości kształtowane w rodzinie. Podsumowaniem prac Kongresu będzie zebranie postulatów dla decydentów oraz środowisk prorodzinnych kierunków zmian w polityce prorodzinnej oraz wzbogacenie narodowej debaty o rodzinie, która jest też rozpoczęciem prac nad założeniami do przygotowywanej ustawy prorodzinnej.

 • Pan JACEK SAPA
  Pan JACEK SAPA

  Prezes Fundacji NDŻ
 • Pani BEATA SZYDŁO
  Pani BEATA SZYDŁO

  Wiceprezes Rady Ministrów
 • Pan Jarosław Sellin
  Pan JAROSŁAW SELLIN

  Wiceminister Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Pan Prof.WOJCIECH ROSZKOWSKI
  Pan Prof. WOJCIECH ROSZKOWSKI

  Historyk, Ekonomista, Publicysta
 • Pan BARTOSZ MARCZUK
  Pan BARTOSZ MARCZUK

  Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Pani MICHAŁ WOSIA
  Pan MICHAŁ WOŚ

  Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Reformy Prawa Rodzinnego
 • Pan PIOTR UŚCIŃSKI
  Pan PIOTR UŚCIŃSKI

  Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Polityki i Kultury Prorodzinnej
 • 10:30
  Rejestracja Uczestników
 • 11:00
  Otwarcie Kongresu
  Jacek Sapa – Prezes Fundacji Narodowego Dnia Życia
  Pani Beata Szydło – Wiceprezes Rady Ministrów
 • 11:30
  Fundament Cywilizacyjno Kulturowy Rzeczpospolitej
  Wystąpienie Pana Jarosława Sellin - Wiceminister Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • 12:00
  Niepodległa, Rodzinna
  Wystąpienie Pana Prof. Wojciecha Roszkowskiego – Historyk, Ekonomista, Publicysta
 • 12:20
  Zasada Subsydiarności w Państwie
  Wystąpienie Pana Bartosza Marczaka – Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • 12:50
  Fundament Prawny Rzeczpospolitej
  Wystąpienie Pana Michała Wosia - Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Reformy Prawa Rodzinnego
 • 13:20-13.50
  Przerwa kawowa
 • 13:50
  Założenia Nowej Ustawy "Samorząd dla Rodziny"
  Wystąpienie Pana Piotra Uścińskiego - Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Polityki i Kultury Prorodzinnej
 • 14:20
  Debata nad założeniami nowej ustawy
 • 16:00
  Zakończenie Kongresu
  – słowo podsumowujące

*organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie

Patronat

1 2 3

 

Partnerzy

4 2 3 4 5

 

Patronat medialny Kongresu

1 2 3 4