Życie w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa, to podstawowe prawo każdego człowieka – prawo ciągle łamane. Dzień pokoju, to okazja do przypomnienia, że pokój, to sprawa każdego z nas – pokój na świecie zaczyna się w sercu człowieka.

Już maleńkie dzieci wychowuje się dla pokoju – od pierwszych gestów i modeli zachowań. Mały człowiek z zaufaniem wyciąga ręce do każdego, kto pojawi się w jego polu widzenia – jeżeli spotyka się z dobrym przyjęciem, ciepłem i serdecznością, rośnie w przekonaniu, że świat jest dobry a ludzie zapewniają poczucie bezpieczeństwa. Tak zaczyna się budowanie pokoju na świecie.

Każde zakłócenie występujące w podstawowych relacjach rodzinnych, przekłada się na problemy w życiu społecznym. Biografie wielu przestępców pokazują, że ich agresywne i aspołeczne zachowania zostały ukształtowane już we wczesnej młodości. Dzieci krzywdzone, pozbawione podstaw kulturowych, chowane bez zasad i wymagań, wyrastają na osoby egoistycznie skupione na własnym dobru – niezależnie od kosztów.

Wychowanie do pokoju, to nie jest spełnianie zachcianek lub otaczanie bogactwem materialnym – dziś rodzicom często wydaje się, że zapewniając dzieciom najnowsze modele elektronicznych gadżetów i liczne zajęcia pozalekcyjne dobrze wypełniają swoje rodzicielskie obowiązki. Dzieci obcując wiele godzin dziennie z telewizorem, tabletem i telefonem komórkowym:

  • bezkrytycznie przenoszą modele obserwowanych tam zachowań do swojego otoczenia
  • zatracają umiejętność rozmowy
  • są pozbawione kontaktu z zainteresowanymi ich życiem dorosłymi
  • stają się wyobcowane, nie potrafią nawiązywać równoprawnych relacji społecznych
  • na problemy reagują agresją lub ucieczką

Najlepszą „zabawką” dziecka jest jego rodzić: osoba pena miłości i akceptacji, słuchająca i zainteresowana codziennymi wydarzeniami z życia dziecka, ktoś komu można z zaufaniem powierzyć smutki i problemy. Godzina dziennie spędzona z dziećmi daje im poczucie bezpieczeństwa, stabilizację w środowisku i głębokie poczucie własnej wartości. To rodzice mogą nauczyć dzieci szacunku dla drugiego człowieka, rozwiązywania problemów bez krzyku i przemocy, wymiany poglądów bez kłótni i agresji – jeśli poświęcą im czas cierpliwie wysłuchają na każdym etapie rozwoju.

Dziecko, które pozna życie w rodzinie bez krzyku, agresji i przemocy, w życiu dorosłym będzie szanowało drugiego człowieka tak, jak było szanowane w swoim rodzinnym domu. Dlatego najlepszym sposobem na pokój na świecie jest kształtowanie pokoju w każdej ludzkiej rodzinie. Szacunek, umiłowanie prawdy, uczciwość i umiejętność słuchania, oraz pragnienie rozwiązywania konfliktów w oparciu o te zasady – to sposób na pokój na świecie.

Dzień pokoju to czas, w którym chcemy uświadomić sobie, jak wiele zależy od naszych codziennych postaw. Jeżeli odruch gniewu zamienimy na przebaczenie, złość – na łagodność, a krzyk na słowa pełne szacunku szukające porozumienia – zrobimy ogromny krok w stronę budowania pokoju na świecie. Pokój jest wartością dla każdego mieszkańca kuli ziemskiej – a zaczyna się w sercu człowieka.

Pokój zaczyna się w tobie!