Dziecko ma prawo do życia, miłości i szacunku. W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi, gwarantującymi prawa dziecka, są: Konstytucja RP, Konwencja o Prawach Dziecka i ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.
W rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka „dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności (Art.2.1.).

Janusz Korczak zwykł mówić „nie ma dzieci, są ludzie”. Można by powiedzieć więcej: niektóre cechy, które uznajemy za pożądane, w dzieciach ujawniają się pełniej. Dzieci, dla nas dorosłych, z pewnością mogą być wzorem choćby prostoty i ufności, które tracimy pod wpływem rozmaitych zranień.

Mały człowiek – to człowiek z pełnią praw i to zapisane jest w Konwencji o Prawach Dziecka, którą Polska ratyfikowała 7 czerwca 1991 r. Konwencja ujmuje w paragrafy podstawowe prawdy:

  • dziecko jest samodzielnym podmiotem, ale ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną
    i fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej;
  • Dziecko na każdym etapie swojego rozwoju ma prawo do życia; prawo do tożsamości
    i wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej;
  • Dziecko ma prawo do prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami;
  • Dziecko ma prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej.

Ratyfikując Konwencję o Prawach Dziecka, nasze państwo, ale i my, wszyscy dorośli zobowiązaliśmy się do uznania dobra dziecka za najważniejsze. Otoczenie dziecka miłością i szacunkiem w naturalnym
i najlepszym dla dziecka miejscu rozwoju, jakim jest rodzina – to najlepsza ochrona praw dziecka. To
w rodzinie najlepiej przygotowuje się dziecko do dorosłego życia i chroni przed wszelkiego rodzaju przemocą. Rodzina dba o rozwój umysłowy i fizyczny dziecka, uczy wybierać to co dobre i kształtować prawidłową ciekawą życia i świata oraz pełną szacunku dla innych osobowość. Dziecko wzrastające
w ramionach kochających rodziców i na każdym etapie rozwoju mające ich oparcie i bezwarunkowe zaufanie jest najlepiej chronione przez złem i wyrasta na wartościowego człowieka, który dokonuje prawidłowych wyborów.

Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka, każdy więc ma prawo żądać od organów władzy publicznej zapewnienia ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Jednak odpowiedzialność za ochronę praw dziecka spoczywa na wszystkich dorosłych: rodzicach, nauczycielach, politykach, lekarzach i policjantach, gdyż dobrze wychowane i ukształtowane dzieci są największym bogactwem każdego społeczeństwa. W przyszłości to one będą decydowały o swojej wspólnocie, państwie, globie, o naszej codzienności.

 

„Pamiętaj, Ty też kiedyś byłeś dzieckiem.”