"Małżeństwo to taniec dwojga ludzi do muzyki, którą mają w sercu" - Lara Harris

Światowy Dzień Małżeństwa - 13 lutego - Trzymaj rytm

Naturalnym środowiskiem człowieka jest rodzina. W niej rodzimy się, rozwijamy się, doznajemy miłości. Poznajemy świat, otrzymujemy wsparcie w trudnych sytuacjach, szukamy sensu życia. Dorastamy. Rodzina, w której wyrośliśmy przestaje nam wystarczać. Szukamy osoby, której nie tylko możemy powierzyć nasze marzenia, ale również zrealizować je wspólnie. Szukamy, jak pisał Platon, drugiej połowy samych siebie.

Fundamentem rodziny jest więc małżeństwo. Wzajemna miłość członków rodziny bierze początek z wzajemnej miłości rodziców, którzy przez małżeństwo rodzinę tę stworzyli. Przyjrzyjmy się zatem bliżej naturze małżeństwa, któremu tak wiele zawdzięczamy.
Fundamentem małżeństwa jest wzajemna miłość. Miłość, która sprawia, że druga osoba staje się dla mnie ważniejsza niż ja sam. Nie da się jej zredukować do uczucia wywołanego fascynacją lub przyjemnością ze wspólnego przebywania, choć często jej towarzyszą. Miłość, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Tylko taka miłość wszystko przetrzyma.

Wszyscy marzymy o takiej miłości, ale niewielu z nas potrafi ją praktykować, czy nawet przyjąć. Logika takiej miłości to logika całkowitego i nieodwołalnego daru z siebie, który przekracza ludzką zdolność pojmowania. Trudność ofiarowania siebie polega po pierwsze na tym, że aby coś ofiarować trzeba to mieć. Ilu z nas może powiedzieć, że jest panami samych siebie?

Małżeństwo, w którym dwoje są jednym ciałem, zawsze było trudnym przedsięwzięciem. W naszej epoce jest podobnie. W niedawnej jednak przeszłości ten trudny ideał był powszechnie przyjmowany jako cel, możliwy do osiągnięcia. Prawie wszyscy, poza tymi, którzy realizację swojego powołania postrzegali poprzez celibat, marzyli o szczęśliwym małżeństwie i szczęśliwej rodzinie. Dzisiaj jest trochę inaczej. Trudności się nie zmniejszyły, ale przekonanie, że małżeństwo jest konieczną drogą osiągnięcia szczęścia stało się rzadsze.

Z okazji Światowego Dnia Małżeństwa Fundacja Narodowego Dnia Życia chce przypomnieć znaczenie trwałości małżeństwa w budowaniu silnego społeczeństwa, małżeństwa, które jest fundamentem i najważniejszym elementem w realizacji polityki prorodzinnej państwa. Chcemy zwrócić uwagę liderom życia społecznego, politycznego i gospodarczego na każdym szczeblu o konieczności dbania o małżeństwo, które jest podobne do tańca dwojga zakochanych. Może pojawić się chwilowy błąd, zachwianie w tańcu, ale jeśli para stara się w rytm muzyki tworzyć jedność to w efekcie mamy piękną wspólnotę dwóch osób tworzących piękną rzeczywistość.

Zachęcamy do udostępnienia naszego spotu i dbałość o małżeństwo na każdym etapie jego trwania. Wrażliwość na małżeństwo w polityce państwa na wszystkich szczeblach pomoże w budowaniu silnego społeczeństwa w Polsce.

Zainteresowanych komentarzem do naszego spotu kampanijnego zapraszamy do kontaktu:
Jacek Sapa - 609 313 316
Prezes Fundacji Narodowego Dnia Życia