Bieżące

24 maja 2021

Obchody Narodowego Dnia Życia 2021

Narodowy Dzień Życia 2021: “W Zasadzie, Życie!”   24 marca już po raz siedemnasty będziemy obchodzić Narodowy Dzień Życia. Tegorocznym hasłem W Zasadzie, Życie! Fundacja Narodowego Dnia Życia zachęca przedstawicieli władz, mediów i organizacji pozarządowych do przypomnienia kilku zasad, ważnych dla naszej narodowej, lokalnej i rodzinnej wspólnoty. Narodowy Dzień Życia to święto uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2004 roku. Jest dniem refleksji nad wartością życia i rodziny, która – jak wskazują liczne badania polskiego społeczeństwa – jest dla nas zdecydowanie najważniejsza i wręcz niezbędna do osiągnięcia szczęścia i osobistej satysfakcji z życia. Fundacja Narodowego Dnia Życia zachęca więc do
szczegóły kampanii
2020

Polska Szczęśliwych Rodzin

Polska Szczęśliwych Rodzin to początek wieloletniego programu wspierania współpracy pomiędzy organizacjami zajmującymi się polityką prorodzinną w Polsce. W ramach Programu dążymy do zbudowania silnej społeczności Liderów Zmiany – czyli osób zajmujących się sprawami rodzin w instytucjach publicznych, w samorządach czy w organizacjach pozarządowych. Chcemy postawić rodzinę w centrum uwagi naszej wspólnoty. Program będzie pomagał osobom zajmującym się rodziną na szczeblu ogólnokrajowym i lokalnym tworzyć rozwiązania, dzięki którym Polacy będą realizować swoje aspiracje w obszarze rodziny. Dla zdecydowanej większości naszych rodaków rodzina i dzieci to fundament osobistego poczucia szczęścia w życiu. By wspomóc obecne
szczegóły kampanii
24-25 maja 2020

Narodowy Kongres Rodziny 2020

Szanowni Państwo,
z związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa i wprowadzonymi przez Główny Inspektorat Sanitarny zaleceniami unikania kontaktów w dużych skupiskach ludzkich oraz wydanymi przez wojewodów zakazami dotyczącymi m.in. organizacji imprez masowych jesteśmy zmuszeni odwołać VI Narodowy Kongres Rodziny, który miał się odbyć na PGE Narodowy w dniach 24-25 marca 2020 r. Kiedy tylko pojawi się taka możliwość, zostanie wyznaczony nowy termin Kongresu. Zespół Fundacji NDŻ     Narodowy Kongres Rodziny jest doskonałą okazją do spotkania reprezentantów instytucji państwowych, samorządowych, ludzi nauki oraz organizacji pozarządowych, dla których temat funkcjonowania rodziny w Polsce jest ważny. Pragną
szczegóły kampanii
23 maja 2019

Narodowy Kongres Rodziny i Tulipany 2019

Poprzez tegoroczne hasło – Wspólnota wartości – podkreślamy jak ważne jest kształtowanie cnót i postaw obywatelskich takich jak: budowanie trwałych relacji, branie na siebie odpowiedzialności oraz angażowanie się w sprawy społeczności lokalnej i narodowej. Każdy z nas może być przykładem do naśladowania i pokazywać jak zmieniając siebie, można zmieniać świat. Spośród różnych czynników wpływających na nasze zachowanie, nasze cnoty (i niestety także ich rewers – nasze wady) odgrywają szczególną rolę. Cnót nie należy mylić z wrodzonymi cechami, takim jak np. inteligencja czy temperament. Cnota nie jest bowiem czymś danym z natury, lecz czymś, co rozwija się w długim procesie kształtowania. Nad cnotami i postawami
szczegóły kampanii
2018-2019

Bezpieczna Droga

„Dobrze cię widzieć” to ogólnopolska kampania społeczna – realizowana w ramach projektu „Bezpieczna droga” – której celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży. W ramach projektu: Wszyscy uczniowie polskich szkół podstawowych otrzymają od organizatorów kamizelki odblaskowe. Zostanie przeprowadzona ogólnopolska kampania medialna uwrażliwiająca rodziców na problem odpowiedzialnego korzystania z dróg przez dzieci. Zostały przygotowane scenariusze lekcji wychowawczych nt. bezpieczeństwa na drodze (do pobrania w zakładce na stronie) Ważne jednak by pamiętać, że działania podejmowane przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne
szczegóły kampanii
24 grudnia 2018

Wigilia Bożego Narodzenia

Jest jeden dzień w roku, którego nie trzeba reklamować, który jest oczekiwany z utęsknieniem i celebrowany w każdym domu, w każdym medium i instytucji. Zapowiadają go prezenterzy telewizyjni wszystkich stacji, artyści ubierają w muzykę i słowa. Wiekowe tradycje przypominane tego dnia sprawiają, że rodziny gromadzą się w domach, przyjaciele przesyłają sobie dobre słowa, a wzajemna życzliwość choć na chwilę zmienia relacje w wielu środowiskach. Ten wyjątkowy dzień to Wigilia. Oczekiwanie na narodzenie Dzieciątka wprowadza nas w wyjątkowy nastrój. Wigilia, to czas, kiedy chcemy otoczyć bliskich miłością. Przesłanie tego dnia mówi o radości, nadziei, uwolnieniu od cierpienia
i przebaczeniu. Zgodnie z tradycją zapraszamy do stołu tych,
szczegóły kampanii
10 grudnia 2018

Dzień Praw Człowieka

Dzień Praw Człowieka został uchwalony przez ONZ w 1948 r. Doświadczenia II Wojny Światowej były wciąż otwartą raną. Politycy z całego świata pragnęli jasno i głośno przypomnieć o prawach każdego człowieka. Temat jest aktualny także i dzisiaj. Wciąż bowiem istnieją pokusy, aby umniejszać godność i szacunek dla drugiego. Co więcej, często sami tych praw pozbywam się względem siebie. Może czas to zmienić? Doświadczenie historyczne Polaków w szczególny sposób uświadamia nam znaczenie praw człowieka. Polska, która o której niepodległość przelewały krew pokolenia, która padła ofiarą najbardziej zbrodniczych reżymów, przez którą przetaczały się fronty najkrwawszych wojen – doskonale rozumie, co znaczy brak poszanowania
szczegóły kampanii
21 listopada 2018

Dzień Życzliwości

To był 1973 rok, kiedy dwóch braci – wtedy studentów – Brian i Michael McCormack, postanowiło zareagować na wieść o wojnie pomiędzy Egiptem a Izraelem. Chcieli pokazać światu, iż walka, przemoc i nienawiść szkodzą, nie budują i nie prowadzą do rozwiązywania problemów. Sieją śmierć i zło,
a nienawiść zatacza wtedy coraz większe kręgi. Studenci postanowili propagować życzliwość, aby przekonać rządzących do pokojowych rozmów, wierząc, że każdy konflikt można rozwiązać poprzez uczciwą, spokojną rozmowę i gest wyciągniętej życzliwie dłoni. 21 listopada, na całym świecie, obchodzony jest World Hello Day. W Polsce Dzień Życzliwości uchwalono w 1973 roku. Życzliwość wobec drugiego człowieka, wzajemny szacunek, tolerancja, chęć niesienia
szczegóły kampanii
20 listopada 2018

Dzień Ochrony Praw Dziecka

Dziecko ma prawo do życia, miłości i szacunku. W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi, gwarantującymi prawa dziecka, są: Konstytucja RP, Konwencja o Prawach Dziecka i ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.
W rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka „dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności (Art.2.1.). Janusz Korczak zwykł mówić „nie ma dzieci, są ludzie”. Można by powiedzieć więcej: niektóre cechy, które uznajemy za pożądane, w dzieciach ujawniają się pełniej. Dzieci, dla nas dorosłych, z pewnością mogą być wzorem choćby prostoty i ufności, które tracimy pod wpływem rozmaitych zranień. Mały człowiek – to człowiek z pełnią praw i to zapisane jest
szczegóły kampanii
19 listopada 2018

Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci

Przemoc wobec dzieci, to ciągle ponure statystyki – tysiące dzieci trafiają do szpitali z powodu urazów czaszki, tułowia, poparzeń i zatruć. Organizacje pomagające ofiarom przemocy alarmują danymi:
z raportu „Dzieci się liczą”, który przygotowała Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że co roku
150–200 tys. dotkniętych różnymi rodzajami przemocy i zaniedbania wymaga pomocy lekarskiej,
w tym niemowlęta z urazami głowy i śródczaszkowymi. Statystyki jednak nie ujmują przemocy psychicznej, zaniedbania, braku zainteresowania, manipulacji i braku szacunku dla młodego człowieka. Widoczne akty przemocy budzą nasz sprzeciw, staramy się reagować, kiedy widzimy dziecko źle traktowane, płaczące, potrzebujące pomocy. Jest jednak taki rodzaj przemocy,
szczegóły kampanii
11 listopada 2018

100-lecie Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości to dobra okazja, żeby zastanowić się nad sobą. Czy zdajesz sobie sprawę, że dzisiejsze czasy wolności i niepodległości zawdzięczamy komuś? Na co dzień o tym nie myślimy, lecz w takim dniu warto zadać sobie to pytanie i wspomnieć z wdzięcznością tych, dzięki którym możemy dziś cieszyć się wolnością i pokojem. W dyskursie publicznym, a także w rozmowach z bliskimi, często pojawia się pytanie o patriotyzm w czasach dobrobytu, kiedy nie trzeba przelewać krwi za ojczyznę. Warto zastanowić się, za co lubię siebie, swój kraj i społeczność, do której należę? W tym dniu pragniemy zaprosić Polaków do poczucia swej wartości i wdzięczności. Aby wyprostowali się, podnieśli głowę i mieli
szczegóły kampanii
22 października 2018

Dzień Praw Rodziny

Dzień Praw Rodziny to czas, w którym warto nie tylko uświadomić sobie podstawowe prawa rodziny, ale również przypomnieć sobie jej istotę. W dobie kwestionowania wartości rodziny, obrona jej naturalnego charakteru i tożsamości jest podstawowym zadaniem władz publicznych i instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Rodzina stanowi wspólnotę miłości i solidarności, jedyną i niezastąpioną pod względem możliwości nauczania i przekazywania wartości kulturalnych, etycznych, społecznych, duchowych i religijnych, istotnych dla rozwoju tak własnych członków jak i społeczeństwa. Jest to miejsce spotkania różnych pokoleń, które pomagają sobie wzajemnie w osiąganiu pełniejszej mądrości życiowej. Każda rodzina powinna być otaczana szacunkiem
szczegóły kampanii