Bieżące

24 grudnia 2018

Wigilia Bożego Narodzenia

Jest jeden dzień w roku, którego nie trzeba reklamować, który jest oczekiwany z utęsknieniem i celebrowany w każdym domu , w każdym medium i instytucji. Zapowiadają go prezenterzy telewizyjni wszystkich stacji, artyści ubierają w muzykę i słowa. Wiekowe tradycje przypominane tego dnia sprawiają, że rodziny gromadzą się w domach, przyjaciele przesyłają sobie dobre słowa, a wzajemna życzliwość choć na chwilę zmienia relacje w wielu środowiskach. Ten wyjątkowy dzień to Wigilia. Wigilia, to czas, kiedy chcemy otoczyć bliskich miłością. Przesłanie tego dnia mówi o radości, nadziei, uwolnieniu od cierpienia i przebaczeniu. Zgodnie z tradycją zapraszamy do stołu tych, których kochamy, celebrujemy radość z bycia razem, ale staramy się pamiętać też
szczegóły kampanii
10 grudnia 2018

Dzień Praw Człowieka

Dzień Praw Człowieka został uchwalony przez ONZ w 1948 r. Doświadczenia tragedii II wojny światowej były wciąż otwartą raną. Politycy z całego świata pragnęli tym bardziej jasno i głośno przypomnieć o prawach każdego człowieka. Temat jest aktualny także i dzisiaj. Wciąż bowiem istnieją pokusy, aby umniejszać godność i szacunek dla drugiego. Co więcej, często sami tych praw pozbywam się względem siebie. Może czas to zmienić? Prawa człowieka przysługują każdemu z racji urodzenia,  obowiązują na całym świecie i nie można się ich zrzec. Istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią dowolnie regulowane, wszyscy ludzie mają prawo do ich respektowania  od społeczeństwa, w którym żyją, pamiętając że prawo jednego człowieka kończy
szczegóły kampanii
21 listopada 2018

Dzień Życzliwości

To był 1973 rok, kiedy dwóch  braci – wtedy studentów -  Brian i Michael McCormack , postanowiło zareagować na wieść o wojnie pomiędzy Egiptem a Izraelem.  Chcieli pokazać światu, iż walka, przemoc i nienawiść  szkodzą, nie budują i nie prowadzą do rozwiązywania problemów. Sieją śmierć i zło, a nienawiść  zatacza wtedy coraz większe kręgi. Studenci postanowili propagować życzliwość, aby przekonać rządzących do pokojowych rozmów, wierząc, że każdy konflikt można rozwiązać poprzez uczciwą, spokojną rozmowę i gest wyciągniętej życzliwie dłoni. 21 listopada, na całym świecie, obchodzony jest World hello Day, w Polsce Dzień Życzliwości uchwalono w  1973 roku. Życzliwość wobec drugiego człowieka wzajemny szacunek, tolerancja,
szczegóły kampanii
20 listopada 2018

Dzień Ochrony Praw Dziecka

Dziecko ma prawo do życia, miłości i szacunku. W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi, gwarantującymi prawa dziecka, są: Konstytucja RP, Konwencja o Prawach Dziecka i ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka. W rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka „dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności (Art.2.1.). Janusz Korczak zwykł mówić „nie ma dzieci są ludzie”.  Mały człowiek – to człowiek z pełnią praw i to zapisane jest w Konwencji o Prawach Dziecka, która Polska ratyfikowała  7 czerwca 1991 r. Konwencja ujmuje w paragrafy podstawowe prawdy:  dziecko jest samodzielnym podmiotem, ale ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną wymaga szczególnej opieki
szczegóły kampanii
19 listopada 2018

Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci

Przemoc wobec dzieci, to ciągle ponure statystyki – tysiące dzieci trafiają do szpitali z powodu urazów czaszki, tułowia, poparzeń i zatruć. Organizacje pomagające ofiarom przemocy alarmują danymi:  z raportu „Dzieci się liczą”, który przygotowała Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że co roku 150–200 tys. dotkniętych różnymi rodzajami przemocy i zaniedbania wymaga pomocy lekarskiej, w tym niemowlęta z urazami głowy i śródczaszkowymi. Statystyki jednak nie ujmują przemocy psychicznej, zaniedbania, braku zainteresowania, manipulacji i braku szacunku dla młodego człowieka. Widoczne akty przemocy budzą nasz sprzeciw, staramy się reagować, kiedy widzimy dziecko źle traktowane, płaczące, potrzebujące pomocy.  Jest jednak taki rodzaj przemocy,
szczegóły kampanii
11 listopada 2018

100-lecie Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości to dobra okazja, żeby zastanowić się nad sobą. Czy zdajesz sobie sprawę, że dzisiejsze czasy wolności i niepodległości zawdzięczamy komuś? Na co dzień o tym nie myślimy lecz w takim dniu warto zadać sobie to pytanie i wspomnieć z wdzięcznością tych dzięki, którym możemy dziś cieszyć się wolnością i pokojem. W dyskursie publicznym, a także w rozmowach z bliskimi, często pojawia się pytanie o patriotyzm w dzisiejszej rzeczywistości dobrobytu, kiedy nie trzeba przelewać krwi za ojczyznę.  W kampanii „Relacje, które łączą” zwracamy uwagę, że patriotyzm to w dużym stopniu świadomość siebie, poczucie kim jestem i jaki jestem. Z czego jestem dumny, jakie są moje mocne strony?  Za co lubię
szczegóły kampanii
22 października 2018

Dzień Praw Rodziny

22.10 Dzień Praw Rodziny to czas, w którym warto uświadomić sobie podstawowe prawa rodziny. Rodzina stanowi wspólnotę miłości i soli­darności, jedyną  i niezastąpioną pod względem możliwości na­uczania i przekazywania wartości kulturalnych, etycznych, społecznych, duchowych i religijnych, istotnych dla rozwoju tak własnych członków jak i społeczeństwa. Jest to miejsce spotkania różnych po­koleń, które pomagają sobie wzajemnie w osiąga­niu pełniejszej mądrości życiowej a system rodziny winien być otaczany szacunkiem i opieką, by mógł lepiej wypełniać swoją tradycyjną funkcję w za­kresie solidarności i wzajemnej pomocy, oraz kształtowaniu poczucia god­ności każdego z jej członków jako
szczegóły kampanii
5 października 2018

Dzień Uśmiechu

Dzień uśmiechu, to kampania wskazująca najkrótszą drogę do każdego człowieka. Uśmiech przemienia serca, topi lody niszczące relacje, wyzwala od lęku i otwiera drzwi do pełni życia. Uśmiech trwa tylko chwilę, ale pamięta się go czasem całe życie. Nic nie kosztuje, a daje ogromnie dużo: szczęście w domu, powodzenie w interesach, pomaga nawiązywać przyjaźnie, tworzy dobrą atmosferę. Psychologowie twierdzą, że śmiech jest niezbędny przy akceptowaniu siebie samego. Dzień uśmiechu to czas, w którym chcemy przypomnieć że dawanie chwili dobra jest jak kropla drążąca skałę, która przemienia się w wodospad stając się potężną rzeką zmieniającą świat. Dziś zacznijmy dzień od uśmiechu do każdej spotkanej osoby. Codzienność bywa pełna trosk i pospiechu, a zabieganie prowadzi do
szczegóły kampanii
2 października 2018

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

2 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. Idea „non-violence” może być bliska ludziom na całym świecie, niezależnie od religii i kultury. Dzięki takiemu podejściu, nawet jeśli wyraźnie różnimy się poglądami, możemy usiąść przy stole i szukać kompromisu. Przemoc to wywieranie wpływu  na zachowanie,  proces myślowy lub stan fizyczny osoby pomimo braku przyzwolenia tej osoby na taki wpływ. Występować może przemoc fizyczna i przemoc psychiczna. O uznaniu danego przypadku użycia siły, władzy, lub groźby takiego użycia, za przemoc, decyduje negatywny cel i wysokie prawdopodobieństwo negatywnych skutków takiego działania. Ze zjawiskiem przemocy spotykamy się codziennie: w postaci krzyku w najbliższym otoczeniu agresji w ruchu
szczegóły kampanii
21 września 2018

Międzynarodowy Dzień Pokoju

Życie w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa, to podstawowe prawo każdego człowieka – prawo ciągle łamane. Dzień pokoju, to okazja do przypomnienia, że pokój, to sprawa każdego z nas – pokój na świecie zaczyna się w sercu człowieka. Już maleńkie dzieci wychowuje się dla pokoju – od pierwszych gestów i modeli zachowań. Mały człowiek z zaufaniem wyciąga ręce do każdego, kto pojawi się w jego polu widzenia – jeżeli spotyka się z dobrym przyjęciem, ciepłem i serdecznością, rośnie w przekonaniu, że świat jest dobry a ludzie zapewniają poczucie bezpieczeństwa. Tak zaczyna się budowanie pokoju na świecie. Każde zakłócenie występujące w podstawowych relacjach rodzinnych, przekłada się na problemy w życiu społecznym. Biografie
szczegóły kampanii
30 lipca 2018

Dzień koleżeństwa

Człowiek jako istota społeczna odczuwa naturalna potrzebę obcowania z innymi ludźmi. Już od urodzenia jesteśmy istotami społecznymi, tj. przez przynależność do swego gatunku przygotowaną do życia w społeczeństwie. Najlepiej jednak czujemy się wśród osób, które są mu życzliwe i przyjazne. Dlatego każdy z nas chce mieć kogoś, kogo mógłby określić mianem kolegi czy przyjaciela. Często zastanawiamy się jaka jest różnica pomiędzy koleżeństwem a przyjaźnią? Otóż podobno przyjacielowi się bardziej ufa i można się mu zwierzać a kolegów ma się w pracy czy szkole. Można stwierdzić, że przyjaźń to drugi etap koleżeństwa bardziej zaawansowany. Niemniej jednak, w jednym i drugim przypadku można być dla siebie miłym i życzliwym,
szczegóły kampanii
24 marca 2018

Tulipany Narodowego Dnia

Tulipany Narodowego Dnia Życia to wyróżnienia dla zasłużonych, propagujących wartości rodzinne dziennikarzy, artystów, inicjatyw społecznych oraz samorządów. Celem nagród jest dowartościowanie i promocja tych przejawów aktywności społecznej, które przyczyniają się do budowy silnych więzi rodzinnych, wzmacniają rolę społeczną rodziny bądź jej pozycję ekonomiczną. Od 2004 roku Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia wyróżnia Tulipanami osoby i przedsięwzięcia prorodzinne. W tym roku Tulipany zostaną wręczone w następujących kategoriach: inicjatywa społeczna samorząd przyjazny rodzinie przedsiębiorca dziennikarz dzieło kultury
szczegóły kampanii