Tulipany Narodowego Dnia Życia 2018

Tulipany Narodowego Dnia Życia to wyróżnienia dla zasłużonych, propagujących wartości rodzinne dziennikarzy, artystów, inicjatyw społecznych oraz samorządów. Celem nagród jest dowartościowanie i promocja tych przejawów aktywności społecznej, które przyczyniają się do budowy silnych więzi rodzinnych, wzmacniają rolę społeczną rodziny bądź jej pozycję ekonomiczną.

Od 2004 roku Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia wyróżnia Tulipanami osoby i przedsięwzięcia prorodzinne. W tym roku Tulipany zostaną wręczone w następujących kategoriach:

  • inicjatywa społeczna
  • samorząd przyjazny rodzinie
  • przedsiębiorca
  • dziennikarz
  • dzieło kultury

Partner Główny Gali Tulipanów Narodowego Dnia Życia

1

 

Główny Sponsor

2

 

Patronat medialny Gali

1 2