W tym roku kampania pod hasłem „Rodzina obywatelska. Rodzina – Wspólnota - Samorząd”. Zależy nam na promocji dobrych wzorców i budowaniu przyjaznego klimatu wokół rodziny.

Kampania społeczna związana z obchodami Narodowego Dnia Życia w 2014 roku odbędzie się pod hasłem „Rodzina obywatelska. Rodzina, wspólnota, samorząd”. Celem kampanii będzie promocja postawy zaangażowania w sprawy społeczności lokalnej.

Zwracamy uwagę, że silna rodzina rodzina jest jednym z najważniejszych zasobów wspólnoty lokalnej i samorządu. To w rodzinie wykuwa się kapitał społeczny osób, które w dorosłym życiu będą funkcjonowały w lokalnej wspólnocie. Tutaj dziecko zdobywa swoje pierwsze doświadczenia społeczne, uczy się określonych zachowań, norm postępowania, poznaje różnorodne formy, wzorce i nakazy. Rozwija swoją indywidualność, osobowość i psychikę.

Rodzina odgrywa również olbrzymią rolę w przekazywaniu tożsamości lokalnej. Identyfikacja z najbliższym otoczeniem, z funkcjonującymi tam specyficznymi wartościami, przywiązanie do symboli i miejsc stanowi bodziec do angażowania się w sprawy wspólnoty lokalnej i samorządu.

Zachęcamy rodziny do angażowania się w sprawy lokalnej wspólnoty. Drzwi domu, który tworzy silna rodzina pozostają otwarte na najbliższą wspólnotę, a wartości i talenty obecne w życiu rodzinnym powinny ubogacać najbliższe otoczenie. Począwszy od dobrych relacji sąsiedzkich, a skończywszy na uczestnictwie w życiu społecznym i politycznym wspólnoty lokalnej.

Samorząd ma wpływ między innymi na kulturę, edukację i bezpieczeństwo – wymiary życia społecznego, które bezpośrednio dotykają rodziny. Warto analizować programy i postulaty osób, które chcą sprawować władzę w instytucjach samorządu terytorialnego właśnie pod kątem rozwiązań służących pomyślności rodziny.

Alexis de Tocqueville snując wizję despotyzmu zagrażającemu demokratycznym społeczeństwom jego źródła upatrywał w wyizolowaniu jednostek i rodzin, zamykaniu się w sobie i nieangażowaniu się w sprawy ważne dla większych wspolnot.

Rodziny posiadają w sobie potencjał do tego by wpływać na najbliższe otoczenie i zmieniać świat na lepszy. Warto jedynie by był on pielęgnowany i świadomie kierowany również poza mury domu rodzinnego. Warto by wartości i relacje, które sprawiają, że nasze rodziny są miejscami nam najbliższymi były również częścią świata, w którym żyjemy.