Rodzina Wspólnota Polska

24 marca, już po raz jedenasty, będziemy obchodzili Narodowy Dzień Życia. Hasło Rodzina – Wspólnota – Polska, przypomina o tym, że rodzina stanowi najlepszy fundament każdej dobrze zorganizowanej społeczności.

Organizatorzy zwracają uwagę, że bez należytej troski o rodzinę, nie da się prowadzić polityki służącej Polsce. Rodzina jest instytucją, która zapewnia wspólnocie narodowej trwanie, generuje kapitał społeczny i jest jedną z najważniejszych motywacji do starań o pomyślność materialną.– Tymczasem mamy do czynienia z sytuacją, w której wartości najważniejsze dla większości Polaków znajdują się na dalekich pozycjach w priorytetach klasy politycznej – uważa Jacek Sapa, prezes Fundacji Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia.

Tegoroczne obchody  sygnowane hasłem Rodzina – Wspólnota – Polska kontynuują tematykę przedstawioną w roku ubiegłym, kiedy hasło kampanii brzmiało Rodzina – Wspólnota – Samorząd. – W roku wyborów prezydenckich i parlamentarnych jeszcze głośniej powinniśmy domagać się tego, by decydenci nie zapominali o rodzinach – mówi Sapa. – Jednocześnie jest to wyzwanie dla rodzin, aby w swoich wyborach brały bod uwagę rodzinną ofertę poszczególnych kandydatów. Organizatorzy zachęcają Polaków do obywatelskiej postawy i udziału w tak ważnych dla naszej wspólnoty wydarzeniach.

24 marca po raz szósty zostaną przyznane Tulipany Narodowego Dnia Życia – wyróżnienia dla osób, inicjatyw i instytucji zaangażowanych w działalność promującą rodzinę i wartości prorodzinne.

Narodowy Dzień Życia to święto, uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2004 roku. W ubiegłych latach obchody odbywały się m.in. pod hasłami: Dom pełen skarbów, Być ojcem – rola życia, Razem na zawsze i Jestem mamą – to moja kariera.

Uchwała Sejmu ustanawiająca Narodowy Dzień Życia zachęca: „dzień ten powinien stać się okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zadanych na pomoc innych. Dzień ten powinien być również motywem solidarności społecznej, zachętą dla wszystkich działań służących wsparciu i ochronie życia”.