Kampanię społeczną związaną z obchodami Narodowego Dnia Życia w 2012 roku poświęciliśmy EDUKACJI EKONOMICZNEJ RODZIN. Istnieje niebezpieczeństwo, że wraz z nadejściem kolejnej fali kryzysu gospodarczego kondycja ekonomiczna wielu rodzin może ulec pogorszeniu. Dlatego planujemy wydanie publikacji, która przybliży polskim rodzinom tematykę ekonomiczną.

Przygotowany przez psychologów i ekonomistów poradnik w przystępny sposób poruszy tematykę funkcjonowania systemu gospodarczego, zależności między życiem gospodarczym a wartościami, zarządzania budżetem domowym, wychowania dzieci do oszczędności, pracowitości i przedsiębiorczości.

Ogromne znaczenie mają związki między rodziną i pracą. Wychowanie w rodzinie wpływa na to, jakimi jesteśmy pracownikami w życiu zawodowym, z kolei nasze zaangażowanie w pracę przekłada się często, na jakość życia rodzinnego. Zależy nam na tym, by dostarczyć rodzinom wskazówek jak poukładać te płaszczyzny w sposób zapewniający harmonijny rozwój w poszczególnych wymiarach naszego życia. Stąd też zdecydowaliśmy, że hasłem tegorocznej kampanii będzie Rodzina receptą na kryzys.

Równowaga praca – życie rodzinne jako kluczowa kompetencja zawodowa

Problematyka równowagi między życiem osobistym (ze szczególnym uwzględnieniem rodziny) a pracą zawodową, na Zachodzie uważana jest za odrębny nurt badań w obrębie zarządzania. U nas nadal stanowi „pieśń przyszłości”, co nie oznacza, że kwestia ta nie dotyka także Polaków..
Jak kilkanaście lat temu podsumował wspomnianą sprawę David Arnott - w sposób pozornie tylko banalny - z organizacyjnego punktu widzenia wszyscy ludzie funkcjonują na trzech głównych obszarach. Obszary te, lub płaszczyzny naszego życia, to praca, rodzina i szersze społeczności. Osoba żyjąca w równowadze czuje się swobodnie na wszystkich trzech płaszczyznach, potrafi być sobą i odnaleźć się w każdym z tych trzech obszarów, w każdym odczuwając satysfakcję. Człowiek rozwija się przez całe życia i do swojego rozwoju potrzebuje różnorodnych informacji. Takich informacji dostarcza mu funkcjonowanie w rodzinie, w miejscu pracy i w społecznościach lokalnych. Tylko poruszanie się po trzech obszarach życia jednocześnie zapewnia jednostce odpowiedni rozwój i równowagę.

 

Rodzina receptą na kryzys – Polacy 2012

We wszystkich kulturach świata rodzina stanowi podstawę społeczeństwa, a w Polsce od wielu lat jest podstawowym źródłem szczęścia. Było tak zarówno w okresie PRLu jak i po przemianach 1989 roku. Szczęście rodzinne to najbardziej pożądany stan przez Polaków. To właśnie udane życie rodzinne definiuje nasze szczęście i zadowolenie z życia. Funkcjonujące w debacie publicznej od kilku lat słowo kryzys jest znane polskiej rodzinie od dziesięcioleci, ale właśnie to powoduje, że Polska rodzina czerpie swoją siłę z tradycji i doświadczenie przeszłych pokoleń.
Niedawno obchodzony Dzień Babci i Dzień Dziadka był okazją do uzewnętrznienia tej tradycji i pokazania wartości polskiej wielopokoleniowej rodziny. Na szczęście stale obecnej w Polsce. Raport CBOSu ze stycznia 2012 roku pokazał, że blisko trzy czwarte dorosłych Polaków (72%) ma poczucie, że coś zawdzięcza swojej babci lub dziadkowi. To ważne społecznie, że rodzina w Polsce na tle Europy nadal nie zatraciła swojego wielopokoleniowego charakteru. Jak wynika z przytoczonego badania obecnie zdecydowanie więcej badanych niż w 2000 i 2007 roku deklaruje w badaniach wdzięczność wobec najstarszych członków wielopokoleniowych rodzin. Rola dziadków wzrasta i jak podkreślili badacze dzieje się tak najprawdopodobniej z uwagi na zwiększony ich udział w wychowywaniu wnuków.

Gość Niedzielny
Polonia Christiana