Być Ojcem - Rola Życia

Narodowy Dzień Życia to święto uchwalone przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w 2004 roku. Z woli Parlamentarzystów dzień 24 marca ma co roku skłaniać nas do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością za ochronę i budowanie szacunku dla życia. Być ojcem – rola życia

Największa odpowiedzialność za szacunek dla życia od samego początku spada na rodziców. Wiele mówi się i pisze o roli matki. Mniej i raczej gorzej pisze się o roli ojca.

Szczęśliwe dzieci miały dobrych ojców. Chcielibyśmy, aby jak najwięcej dzieci w Polsce było szczęśliwych. Dlatego głównym tematem II Narodowego Dnia Życia, obchodzonego pod hasłem „Być ojcem – rola życia”, postanowiliśmy uczynić ojcostwo.

Na początku trzeba powiedzieć, że ojciec nie ma dobrej prasy. Jeśli pojawia się w mediach to najczęściej kontekście nadużywania władzy rodzicielskiej. Francuscy studenci w maju 68 wypisywali na ścianach „ojciec śmierdzi”. Władza rodzicielska kojarzyła im się z fałszem i rozkładem. Nic dziwnego, że mężczyźni tego pokolenia, nawet mając dzieci, nie chcieli być ojcami. Najczęściej chcieli występować w roli kumpla.

Synowie ojców odgrywających tę rolę są na ogół zadowoleni. Kumpel stara się być sympatyczny, ma poczucie humoru, a przede wszystkim unika niepopularnych decyzji. Jednak chłopcy wychowywani w ten sposób mają kłopoty z głębszymi relacjami międzyludzkimi.

Każdy z nas potrzebuje, zwłaszcza w młodości, kogoś więcej niż kumpla. Potrzebujemy kogoś kto nas kocha, wyjaśnia nam sens życia i stawia przed nami wymagania. Kimś takim dla większości Polaków był Jan Paweł II. Powszechna miłość, która go otaczała, świadczy o potrzebie ojcostwa tkwiącej w każdym z nas.

Potrzeba na ojcostwa to jedna strona medalu. Ktoś musi tę potrzebę zaspokajać. Jan Paweł II pokazał nam ideał ojcostwa. Czy Polacy gotowi są podjąć wyzwanie stawania się ojcami na miarę tego ideału? Chcielibyśmy aby tak było. Chcielibyśmy aby każdy mężczyzna zrozumiał, że jego powołaniem jest być ojcem. To trudne, ale fascynujące zadanie.

W Polsce jest wielu ojców godnych naśladowania. Chcielibyśmy, aby przy okazji II Narodowego Dnia Życia media pomogły nam ich dostrzec.

Naszym celem jest zainspirowanie publicznej dyskusji, a w szczególności zachęcenie nadawców masowych do podjęcia tematu ojcostwa, przedstawienia pozytywnych wzorców, ukazania dumy i radości z bycia tatą. Jesteśmy przekonani, iż – często trudna – rola ojca powinna zostać dowartościowana, a media mogą przyczynić się do tego, by ojcowie odczuwali satysfakcję płynącą z podjęcia tego fascynującego wyzwania. Tradycyjnie, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji apeluje do mediów by Narodowy Dzień Życia uczynić dniem wolnym od przemocy.

Według badań, przeprowadzonych przez Inicjatywę Tato.Net wśród dorosłych mieszkańców Warszawy i Lublina latem 2004 roku, ponad 60% respondentów uważała, że nieobecność ojca w rodzinie jest najpoważniejszym problemem społecznym naszego kraju. Dużo ostatnio uwagi poświęca się wirusowi ptasiej grypy, niestety do Polski dotarła także znana w innych częściach świata epidemia "rodziny bez ojca". Jeżeli obecnie w USA 40% dzieci, w sumie ponad 5 milionów, dorasta w domach bez ojców, to w Polsce ponad pół miliona dzieci zasypia codziennie bez pocałunku ojca na dobranoc. Dawniej brak ojca w domu wiązał się zazwyczaj z jego przedwczesną śmiercią. Dzisiejszy dom jest często "domem bez taty" za sprawą masowej abdykacji mężczyzn, którzy nie traktują faktu bycia ojcem jako swojej głównej roli życia, którzy chociaż są biologicznymi ojcami nigdy nie podjęli wyzwania: odpowiedzialnego zaangażowania na rzecz swojego potomstwa. Jednym z powodów fizycznej nieobecności ojca w życiu dzieci są rozwody, które dotykają niemal co czwartą rodzinę w Polsce. Dla psychiki dziecka fakt rozwodu jest niszczący, powoduje poczucie opuszczenia i zdrady. Chłopcy często odreagowują agresją, dziewczęta mają skłonności do popadania w depresję i uważają, że nie są warte miłości, inne wcześniej rozpoczynają kontakty seksualne szukając w ten sposób męskiej aprobaty. Obok nieobecności fizycznej ojca innym problemem, na który chcemy zwrócić uwagę podczas II Narodowego Dnia Życia, jest nieobecność emocjonalna i psychiczna ojca w życiu dziecka. Jak twierdzi jeden z najbardziej cenionych znawców problematyki ojcostwa David Blankenhorn, autor głośnej książki Fatherless America, jeżeli ojciec mieszka w domu, ale nie nawiązuje ze swym dzieckiem bliskich więzi, okazując mu zainteresowania i uwagi, konsekwencje psychiczne dla dziecka są równie złe jak wtedy , gdy tata opuszcza dom.

II. Rola życia
W ankiecie internetowej zespół Tato.Net zwraca się do swoich czytelników z pytaniem o najważniejsze zadanie ojca. Respondenci (było ich ponad tysiąc) uznali, że wśród kilku wartości, które ojciec powinien zapewnić dzieciom (wymieniono m.in. formację duchową, wsparcie emocjonalne, pieniądze, relaks, dyscyplinę), najważniejszy jest wspólnie spędzony czas. Przeciętnie ojciec poświęca znacznie mniej czasu dla swojego dziecka niż matka. Wzrastająca ilość badań naukowych nad problemem roli ojca wskazuje wyraźnie, że koszty braku taty w rozwoju dziecka są poważne. Zdaniem współpracującego z Tato.Net socjologa doktora Kena Canefielda z USA, dzieci, które cierpią na deficyt czasu z ojcem, lub z powodu braku jego obecności mają poważne problemy w szkole, częściej biorą narkotyki i sięgają po alkohol. Dziewczęta wychowujące się bez ojców częściej stają się nieletnimi matkami, chłopcy natomiast angażują się w świat przestępczy. Mężczyźni, często nie wiedzą jak skutecznie zaangażować się w życie swoich dzieci.

III. Jak dokleić tatę do fotografii?
Niestety na wiele sposobów współczesny tato może i faktycznie staje się "wielkim nieobecnym" kaleczącym różnorakim sieroctwem swoje dziecko. Obecność ojca, podobnie jak matki, jest niezastąpiona w życiu każdego dziecka. Być ojcem dzisiaj nie koniecznie musi oznaczać "tyran" lub "dezerter". Ufamy, że II Narodowy Dzień Życia zainspiruje wielu mężczyzn do refleksji nad swoim własnym modelem kariery bycia ojcem.

Polskie Radio

Pap

Telewizja Polska