Archiwalne

30 lipca 2018

Dzień koleżeństwa

Człowiek jako istota społeczna odczuwa naturalna potrzebę obcowania z innymi ludźmi. Już od urodzenia jesteśmy istotami społecznymi, tj. przez przynależność do swego gatunku przygotowaną do życia w społeczeństwie. Najlepiej jednak czujemy się wśród osób, które są mu życzliwe i przyjazne. Dlatego każdy z nas chce mieć kogoś, kogo mógłby określić mianem kolegi czy przyjaciela. Często zastanawiamy się jaka jest różnica pomiędzy koleżeństwem a przyjaźnią? Otóż podobno przyjacielowi się bardziej ufa i można się mu zwierzać a kolegów ma się w pracy czy szkole. Można stwierdzić, że przyjaźń to drugi etap koleżeństwa bardziej zaawansowany. Niemniej jednak, w jednym i drugim przypadku można być dla siebie miłym i życzliwym,
szczegóły kampanii
24 marca 2018

Tulipany Narodowego Dnia Życia 2018

Tulipany Narodowego Dnia Życia to wyróżnienia dla zasłużonych, propagujących wartości rodzinne dziennikarzy, artystów, inicjatyw społecznych oraz samorządów. Celem nagród jest dowartościowanie i promocja tych przejawów aktywności społecznej, które przyczyniają się do budowy silnych więzi rodzinnych, wzmacniają rolę społeczną rodziny bądź jej pozycję ekonomiczną. Od 2004 roku Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia wyróżnia Tulipanami osoby i przedsięwzięcia prorodzinne. W tym roku Tulipany zostaną wręczone w następujących kategoriach: inicjatywa społeczna samorząd przyjazny rodzinie przedsiębiorca dziennikarz dzieło kultury
szczegóły kampanii
21 marca 2018

Narodowy Kongres Rodzinny 2018

Narodowy Kongres Rodziny – „Niepodległa, Rodzinna” Hasło tegorocznego Kongresu „Niepodległa, Rodzinna” - to przypomnienie prawd nieuświadomionych, że rodzina to miejsce budowania bezpieczeństwa, przedsiębiorczości, odpowiedzialności, odwagi, męstwa, aktywności społecznej i wielu innych cnót, które tworzą silną społeczność obywatelską – silny Naród. Podczas prac Narodowego Kongresu Rodziny poruszać będziemy zagadnienia takie jak wartości kształtowane w rodzinie. Podsumowaniem prac Kongresu będzie zebranie postulatów dla decydentów oraz środowisk prorodzinnych kierunków zmian w polityce prorodzinnej oraz wzbogacenie narodowej debaty o rodzinie, która jest też rozpoczęciem prac nad założeniami do przygotowywanej ustawy prorodzinnej.
szczegóły kampanii
13 lutego 2018

Dzień małżeństwa

"Małżeństwo to taniec dwojga ludzi do muzyki, którą mają w sercu" - Lara Harris Światowy Dzień Małżeństwa - 13 lutego - Trzymaj rytm Naturalnym środowiskiem człowieka jest rodzina. W niej rodzimy się, rozwijamy się, doznajemy miłości. Poznajemy świat, otrzymujemy wsparcie w trudnych sytuacjach, szukamy sensu życia. Dorastamy. Rodzina, w której wyrośliśmy przestaje nam wystarczać. Szukamy osoby, której nie tylko możemy powierzyć nasze marzenia, ale również zrealizować je wspólnie. Szukamy, jak pisał Platon, drugiej połowy samych siebie. Fundamentem rodziny jest więc małżeństwo. Wzajemna miłość członków rodziny bierze początek z wzajemnej miłości rodziców, którzy przez małżeństwo rodzinę tę stworzyli. Przyjrzyjmy się zatem bliżej
szczegóły kampanii
20/21 stycznia 2018

Dzień babci i dziadka

Do czego są nam potrzebni dziadkowie i poza co ich cenimy? Czy nie jest tak, że w dorosłym życiu wzdychamy z sentymentem wspominając ich postawę, madrość życiową czy lekcję tradyci, historii. To oni często zastępują zabieganych rodziców i wspierają ich w wychowawaniu wnuków, opiekują się oraz wpajają watościowe cechy takie jak: odpowiedzialność, szacunek, obowiązkowość. Tegorocznym spotem chcemy podkreslić jak ważna jest rola dziadków oraz więz która tworzy się poprzez wspólne spędzanie czasu z wnukami, np. czytanie, tańcowanie, tworzenie karmika dla ptaków czy spacery na świeżym powietrzu, wyjście do kina, teatru lub muzeum. Chcemy przypomnieć, że poprzez bliski kontakt dziadków z wnukami, to co zapisze się w ich
szczegóły kampanii
24 marca 2015

Rodzina Wspólnota Polska

24 marca, już po raz jedenasty, będziemy obchodzili Narodowy Dzień Życia. Hasło Rodzina – Wspólnota – Polska, przypomina o tym, że rodzina stanowi najlepszy fundament każdej dobrze zorganizowanej społeczności. Organizatorzy zwracają uwagę, że bez należytej troski o rodzinę, nie da się prowadzić polityki służącej Polsce. Rodzina jest instytucją, która zapewnia wspólnocie narodowej trwanie, generuje kapitał społeczny i jest jedną z najważniejszych motywacji do starań o pomyślność materialną.– Tymczasem mamy do czynienia z sytuacją, w której wartości najważniejsze dla większości Polaków znajdują się na dalekich pozycjach w priorytetach klasy politycznej – uważa Jacek Sapa, prezes Fundacji Komitetu Obchodów Narodowego Dnia
szczegóły kampanii
24 marca 2014

Rodzina - Wspólnota - Samorząd

W tym roku kampania pod hasłem „Rodzina obywatelska. Rodzina – Wspólnota - Samorząd”. Zależy nam na promocji dobrych wzorców i budowaniu przyjaznego klimatu wokół rodziny. Kampania społeczna związana z obchodami Narodowego Dnia Życia w 2014 roku odbędzie się pod hasłem „Rodzina obywatelska. Rodzina, wspólnota, samorząd”. Celem kampanii będzie promocja postawy zaangażowania w sprawy społeczności lokalnej. Zwracamy uwagę, że silna rodzina rodzina jest jednym z najważniejszych zasobów wspólnoty lokalnej i samorządu. To w rodzinie wykuwa się kapitał społeczny osób, które w dorosłym życiu będą funkcjonowały w lokalnej wspólnocie. Tutaj dziecko zdobywa swoje pierwsze doświadczenia społeczne, uczy się określonych
szczegóły kampanii
24 marca 2013

Kierunek Dziecko

Kontekstem dla tegorocznej kampanii odbywającej się pod hasłem Kierunek Dziecko są dane demograficzne, wskazujące na katastrofalną sytuację Polski w tym obszarze. Wskaźnik dzietności w naszym kraju wynosi 1.3, co daje nam 209. miejsce na 222 państwa świata objęte podobnymi statystykami. Za nami plasują się już tylko kraje znajdujące się w sytuacji konfliktu zbrojnego lub tuż po nim. Co ciekawe, współczynnik ten wzrasta dwukrotnie w przypadku Polek, które wyemigrowały do Wielkiej Brytanii. Fakt ten potwierdza badania wskazujące na to, że Polki jednak chcą mieć dzieci! Polska starzeje się na naszych oczach, a młodzi ludzie w ogóle rezygnują z posiadania potomstwa bądź w nowopowstających rodzinach pojawia się tylko jedno dziecko. Źródeł zapaści demograficznej jest wiele: kryzys
szczegóły kampanii
24 marca 2012

Rodzina receptą na kryzys

Kampanię społeczną związaną z obchodami Narodowego Dnia Życia w 2012 roku poświęciliśmy EDUKACJI EKONOMICZNEJ RODZIN. Istnieje niebezpieczeństwo, że wraz z nadejściem kolejnej fali kryzysu gospodarczego kondycja ekonomiczna wielu rodzin może ulec pogorszeniu. Dlatego planujemy wydanie publikacji, która przybliży polskim rodzinom tematykę ekonomiczną. Przygotowany przez psychologów i ekonomistów poradnik w przystępny sposób poruszy tematykę funkcjonowania systemu gospodarczego, zależności między życiem gospodarczym a wartościami, zarządzania budżetem domowym, wychowania dzieci do oszczędności, pracowitości i przedsiębiorczości. Ogromne znaczenie mają związki między rodziną i pracą. Wychowanie w rodzinie wpływa na to, jakimi jesteśmy pracownikami w życiu zawodowym,
szczegóły kampanii
24 marca 2011

Pamiętaj, dajesz przykład!

Jako rodzice mamy wiele marzeń związanych z naszymi dziećmi. Chcemy by miały dobry zawód, by założyły swoją rodzinę, by dopisywało im zdrowie. A na pewno zawsze – żeby były szczęśliwe. Wychowując je, staramy się zaszczepić im wartości, które sprawią, że będą dobrymi ludźmi i przekazać umiejętności, które pomogą im w dorosłym życiu.
Żłobek, przedszkole czy szkoła nie zastąpią mamy i taty. Pomagają rodzicom, ale to właśnie my jesteśmy prawdziwymi mistrzami dla swoich dzieci. Pamiętaj, dajesz przykład swoim pociechom. To przede wszystkim z domu wyniosą one wzorce zachowań, to my ukształtujemy postawy, które nasze dzieci będą przyjmowały w samodzielnym życiu. Jest to ogromna odpowiedzialność, do której świadomego podjęcia chcemy wszystkich
szczegóły kampanii
24 marca 2010

Dziadki dziatkom

Czy dziadkowie są nam potrzebni? Czy największą wartością babci jest spadek, który możemy po niej otrzymać?
W opinii 87% Polaków ludzie starsi są potrzebni innym (CBOS BS/157/2009). Cenieni są jako osoby, które mogą pomagać innym działając społecznie, docenia się ich jako dobrych sąsiadów, jednak rzeczywistością, w której sprawdzają się najlepiej jest rodzina.
Dziadkowie potrafią obdarzyć swoje wnuki miłością bezinteresowną. Wnoszą w życie rodziny płynącą z doświadczenia mądrość. Kształtują rodzinną tożsamość, przekazując pamięć o minionych pokoleniach. W trudnych momentach są punktem odniesienia i pomagają spojrzeć na sytuacje kryzysowe w odpowiedniej perspektywie.  Niosą również pamięć o historii, budując w ten
szczegóły kampanii
24 marca 2009

Stawiam na rodzinę

Są w naszym życiu rzeczy bardzo ważne, które uznajemy za tak oczywiste, że nie poświęcamy im wystarczająco dużo uwagi. Podobnie dzieje się z rodziną. W rodzinie przychodzimy na świat, dorastamy, aż w końcu zakładamy nową, przejmując pałeczkę w sztafecie pokoleń. Rodzina jest tłem, na którym rozgrywają się życiowe scenariusze większości z nas. Rodzina obecna jest, kiedy spełniają się nasze marzenia, spotykają nas niepowodzenia, odnosimy małe i duże sukcesy. Rodzina jest jak port, z którego wyruszamy do szkoły, pracy i do którego wracamy, kiedy stawimy już czoła wyzwaniom. Rodzina to jedyny stały punkt w barwnym kalejdoskopie naszych codziennych przeżyć, doznań i doświadczeń.
Zastanówmy się, czy nie bierzemy tej stałości
szczegóły kampanii