Promujemy wartości

Promujemy wartości rodzinne i postawy które pomagają lepiej żyć.

Wspieramy

Wspomagamy w funkcjonowaniu rodziny we współczesnym świecie.

Rozwijamy się

Corocznie prowadzimy projekty i kampanie społeczne.

Uważamy, że rodzina jest najlepszym miejscem dla harmonijnego rozwoju tworzących ją osób. Poprzez nasze projekty staramy się docierać zarówno do rodzin i pomóc zbudować wewnątrz nich dobre relacje rodzinne, jak i oddziaływać na sferę publiczną, domagając się wzmocnienia pozycji rodziny w życiu społecznym.

Od wielu lat organizujemy kampanie związane z obchodami Narodowego Dnia Życia i Narodowy Kongres Rodziny. Dla przykładu: Razem na zawsze, Jestem mamą to moja kariera, Dziadki Dziatkom, Dom pełen skarbów poświęcony rodzinom wielodzietnym, Być ojcem - rola życia, Dekalog zarządzania budżetem domowym, Pamiętaj dajesz przykład, Rodzina Obywatelska, Rodzina receptą na kryzys. Nowy cykl kampanii ma na celu wpływ na kształtowanie i rozwój postaw osobistych i cnót obywatelskich. Od 2009 r. przyznajemy Tulipany Narodowego Dnia Życia w pięciu kategoriach za działalność prorodzinną dla: Dziennikarzy, Samorządów, Przedsiębiorców, Twórców Kultury i Inicjatorów Społecznych. Nasze kampanie wspierają znani przedstawiciele świata kultury i mediów.