Promujemy wartości

Promujemy wartości rodzinne i postawy które pomagają lepiej żyć.

Wspieramy

Wspomagamy w funkcjonowaniu rodziny we współczesnym świecie.

Rozwijamy

Corocznie prowadzimy projekty i kampanie społeczne.

Uważamy, że rodzina jest najlepszym miejscem dla harmonijnego rozwoju tworzących ją osób. Poprzez nasze projekty staramy się docierać zarówno do rodzin i pomóc zbudować wewnątrz nich dobre relacje rodzinne, jak i oddziaływać na sferę publiczną, domagając się wzmocnienia pozycji rodziny w życiu społecznym.

Narodowy Dzień Życia to święto, które zostało uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2004 roku. W ramach obchodów organizujemy kampanie społeczne poświęcone wartości życia rodzinnego i Narodowy Kongres Rodziny. Dla przykładu: Razem na zawsze, Jestem mamą to moja kariera, Dziadki Dziatkom, Dom pełen skarbów poświęcony rodzinom wielodzietnym, Być ojcem - rola życia, Dekalog zarządzania budżetem domowym, Pamiętaj dajesz przykład, Rodzina Obywatelska, Rodzina receptą na kryzys, Relacje, które łączą. Ten cykl kampanii ma na celu wpływ na kształtowanie i rozwój postaw osobistych i cnót obywatelskich. 

Nasze kampanie wspierają znani przedstawiciele świata kultury i mediów, dla których temat rodziny i pozytywnego działania na rzecz innych nie jest obojętny.

Od 2010 r przyznajemy Tulipany Narodowego Dnia Życia - to wyróżnienia dla zasłużonych, propagujących wartości te przejawy aktywności społecznej, które przyczyniają się do budowy silnych więzi rodzinnych, wzmacniają rolę społeczną rodziny bądź jej pozycję ekonomiczną. Przyznawane są statuetki Tulipanów Narodowego Dnia Życia w następujących kategoriach: Dziennikarz, Inicjatywa Społeczna, Samorząd, Dzieło Kultury i od 2016r. Biznes zaangażowany społecznie.