V edycja konkursu

Informujemy, że ruszyła V edycja konkursu Tulipany Narodowego Dnia Życia. Zgłoszenia kandydatur przyjmowane będą do 5 marca br.

Nagrody będą przyznawane w czterech kategoriach:

Dziennikarz – celem nagrody jest promocja ludzi mediów, którzy w swojej działalności promują wartości związane z życiem rodzinnym.

Dzieło kultury
– przyznawana za najlepsze przejawy artystycznej działalności, które podkreślają znaczenie rodziny w życiu osobowym i społecznym człowieka.

Inicjatywa społeczna – za inicjatywy, które budują wspólnotę przez odwoływanie się do istniejących więzi rodzinnych bądź tworzą instytucje wzmacniające życie rodzinne.

Samorząd przyjazny rodzinie
– ma promować inicjatywy oraz rozwiązania prawne, które wzmacniająrolę rodziny w życiu wspólnoty lokalnej oraz zachęcają do postaw prorodzinnych.Kryteria i wytyczne przyznawania nagrody:

1. Dziennikarz:
a/ Nagrody przyznawane są dziennikarzom mediów ogólnopolskich, lokalnych i dziennikarzom niezależnym.
b/ Promujemy dziennikarzy, którzy poprzez swoje publikacje kształtują i uświadamiają opinię publiczną bądź przyczyniają się do zmian rzeczywistości prawnej.
c/ Promujemy teksty, które prezentują wyraziste poglądy, odwagę i bezkompromisowość.
d/ Promujemy teksty o wysokich walorach warsztatowych.

2. Dzieło kultury:
a/ Zrozumiałość i klarowność przesłania – promujemy dzieła, których przesłanie wskazuje i wartościuje problemy i postawy (nie chodzi o banalizowanie i upraszczanie problematyki, ale o osąd opowiadanych zjawisk, problemów i postaw).
b/ Promujemy dzieła, które wywołują debatę, wpływają na opinię publiczną, wskazują problemy

3. Lokalna inicjatywa społeczna:
a/ Celowość: 0 – 30 pkt. – promujemy przede wszystkim kampanie i inicjatywy, które umacniają więzy w rodzinie, kształtują relacje w rodzinie, kształtują osobowość członków rodziny; w drugiej kolejności – kampanie, które odwołują się do pozytywnego wizerunku rodziny i jej roli znaczenia w życiu wspólnoty lokalnej; na końcu – kampanie przeciwdziałające dysfunkcjom i patologiom życia rodzinnego.
b/ Efektywność: 0 – 20 pkt. – osiągnięte wyniki w stosunku do poniesionych nakładów.
c/ Zasięg i grupy docelowe: 0 – 10 pkt. – promujemy kampanie o jak najszerszym zasięgu oraz takie, których grupy docelowe są zgodne z celami inicjatywy.
d/ Wykorzystanie kanałów dotarcia: 0 – 10 pkt. – promujemy inicjatywy korzystające z jak najszerszej gamy kanałów dotarcia do odbiorcy.
e/ Finansowanie kampanii: 0 – 15 pkt. – promujemy inicjatywy sfinansowane przez prywatnych sponsorów; w drugiej  kolejności – te sfinansowane ze środków publicznych.
f/ Atrakcyjność i styl: 0 – 15 pkt. – oceniamy przejrzystość przekazów, atrakcyjność formy, zrozumiałość kampanii w kontekście dobranych grup docelowych; dostosowanie charakteru i stylu kampanii do odbiorcy.

4. Samorząd przyjazny rodzinie:
a/ Celowość: 0 – 30 pkt. – promujemy przede wszystkim inicjatywy, które zachęcają i ułatwiają zakładanie rodziny, umacniają więzy w rodzinie, kształtują relacje w rodzinie, kształtują osobowość członków rodziny; w drugiej kolejności – kampanie, które odwołują się do pozytywnego wizerunku rodziny i jej roli znaczenia w życiu wspólnoty lokalnej; na końcu – kampanie przeciwdziałające dysfunkcjom i patologiom życia rodzinnego;
b/ Efektywność: 0 – 20 pkt. – osiągnięte wyniki w stosunku do poniesionych nakładów;
c/ Zasięg i grupy docelowe: 0 – 10 pkt. – promujemy kampanie o jak najszerszym zasięgu oraz takie, których grupy docelowe są zgodne z celami inicjatywy.
d/ Wykorzystanie kanałów dotarcia: 0 – 10 pkt. – promujemy inicjatywy korzystające z jak najszerszej gamy kanałów dotarcia.
e/ Wykorzystanie środków: 0 – 15 pkt. – promujemy inicjatywy niepogłębiające redystrybucji środków publicznych.

W skład kapituł przyznających nagrody wchodzą:
 
  • Prof. Zbigniew Stawrowski - filozof, prof. UKSW, Dyrektor Instytutu Myśli ks. Józefa Tischnera w Krakowie;
  • Paweł Zuchniewicz - polski dziennikarz, autor książek, dźwiękowych reportaży i słuchowisk poświęconych papieżowi Janowi Pawłowi II;
  • Krzysztof Koehler – poeta, krytyk literacki, eseista, były dyrektor TVP Kultura;
  • Marek Horodniczy - Współzałożyciel i redaktor naczelny “44 / Czterdzieści i Cztery”. W latach 2005-2007 był redaktorem naczelnym “Frondy”. Autor i prowadzący wielu programów telewizyjnych, m.in. w TVP Kultura i TV Puls.
  • Marek Wróbel – PR-owiec, wykładowca i działacz branżowy;
  • Piotr Dardziński -  Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie.
  • Ireneusz Jabłoński - specjalista w obszarze zarządzania strategicznego i operacyjnego; ekspert Centrum im. Adama Smitha; przewodniczący Rady Fundacji „Projektu Łódź";
 
24 marca, w Narodowy Dzień Życia zwycięzcom zostaną przyznane pamiątkowe statuetki Tulipanów.

Zgłoszenia:

1. Dziennikarz -formularz oraz 5 tekstów prasowych bądź nagrania trzech audycji przygotowanych przez dziennikarza w 2013 roku.

2. Dzieło kultury -formularz

3. Inicjatywa społeczna - formularz

4. Samorząd przyjazny rodzinie – formularz


Zgłoszenia w terminie do 5 marca 2014r. wysyłamy na adres:

Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia
ul. Nowogrodzka 42/3, 00-695 Warszawa

bądź

email: konkurs@dzienzycia.pl